Oproep aan de gemeente Breda: blijf bouwen!

Oproep aan de gemeente Breda: blijf bouwen!

Momenteel is de hele wereld en dus ook Nederland in de ban van het Corona virus. Begrijpelijk, want het virus is dermate bedreigend dat hier alle aandacht op gevestigd moet zijn. Een vervelende bijwerking hiervan is dat momenteel door vele deskundigen meningen geventileerd worden over de effecten op de economie, waarbij de woningmarkt terloops in één adem wordt genoemd. Met name de meningen over de woningmarkt, ongetwijfeld goed bedoeld, zijn in algemene zin niet hoopgevend. Ze zijn beter gezegd nogal negatief, terwijl ze volgens mij vooralsnog niet gestaafd kunnen worden met feiten.

Op mijn kantoor is er in ieder geval nog geen al te groot effect te bespeuren, maar de strenge regels van het kabinet zijn natuurlijk nog maar enkele weken geleden genomen. Dus ook ik kan niet voorspellen hoe het precies gaat verlopen, net zo min als de deskundigen dat volgens mij op dit moment exact kunnen. Maar ik kom wel met een oproep aan het College van Burgemeester en Wethouders in Breda.

Zet de bouwplannen niet on hold, houd het gaspedaal ingetrapt!

U bent uw regeringsperiode gestart met een zeer concreet plan om in 4 jaar tijd 6.000 woningen in Breda te bouwen, dan wel in ‘harde’ plannen te hebben vastliggen. Zeer ambitieus en wij zien dat er door het College zeer hard wordt gewerkt om dit plan voor elkaar te krijgen, hulde.

We kunnen verwachten dat we er samen in slagen om het virus te overwinnen. Ik roep het College op om niet te wachten tot het moment dat we het hebben overwonnen. Zet uw ambitieuze plannen voort tijdens deze crisis, zodat we volop door kunnen zonder oponthoud. Maak dus niet de fout van de afgelopen economische crisis, waarin naar mijn mening in algemene zin, dus niet alleen door de overheid, een grote fout is gemaakt door alle bouwplannen in te trekken, dan wel on hold te zetten. In ieder geval waren we hierdoor niet voldoende voorbereid om bij het verbeteren van de economie voldoende te gaan bouwen, met als gevolg een steeds verder oplopende druk op de bestaande woningmarkt in de afgelopen jaren. Dit hadden we (deels) kunnen voorkomen door planvorming overeind te houden, ter voorbereiding op betere tijden.

Laten we samen die fout niet opnieuw maken, want de woningnood zal ook na het onder controle krijgen van het virus nog niet zijn opgelost in Breda. Houd het gaspedaal ingetrapt College!

 

Gemiddeld wordt

WILLEMS MAKELAARS

beoordeeld met een:

9,3